Dessa villkor gäller för åtkomst till och användning av Svenska Irländsk Setterklubben webbsida. Genom att använda webbsidan godkänner användaren dessa villkor fullt ut.

Denna webbsida regleras av svensk lag.

Informationen på denna webbsida tillhandahålls "i befintligt skick", dvs. utan garanti eller ansvar för att innehållet på denna webbsida är korrekt eller fullständigt. Informationen på webbsidan tillhandahålls utan åtagande och är inte avsedd att vara ett fast erbjudande i syfte att ingå ett avtal. I händelse att pris- och/eller produktspecifikationer anges kan dessa komma att ändras och det lämnas ingen garanti för att de är fria från tryck-/stavfel.

Under inga omständigheter är Svenska Irländsk Setterklubben ansvarigt för direkta eller indirekta skador eller följdskador. Detsamma gäller anspråk på ersättning till följd av åtkomst till eller användning av innehållet på webbsidan.

Under inga omständigheter är Svenska Irländsk Setterklubben ansvarigt för skador till följd av haverier, dataförlust eller utebliven vinst direkt eller indirekt till följd av användning eller prestanda hos program, dokument, tillhandahållande eller icke-tillhandahållande av tjänster eller informationen som är tillgänglig på denna webbsida. Ansvarsbegränsningen gäller inte vid medvetet felaktigt uppträdande eller grov försumlighet från Svenska Irländsk Setterklubben och/eller dess medarbetare.

Om du följer länkarna på webbsidan kan det innebära att du lämnar webbsidan. Webbsidorna som är anslutna till denna webbsida via länkar kontrolleras inte alltid av Svenska Irländsk SetterklubbenSvenska Irländsk Setterklubben ansvarar inte för innehållet på en webbsida som är ansluten till webbsidan på det här sättet.

Om du skickar eller placerar kommunikation eller material till eller på denna webbsida ger du Svenska Irländsk Setterklubben rätt att använda kommunikationen i det syfte du skickade den och/eller i det syfte du tillhandahöll Svenska Irländsk Setterklubben uppgifterna.

Alla immateriella rättigheter och andra rättigheter, varumärken och handelsnamn i informationen och materialet på webbsidan ägs av Svenska Irländsk Setterklubben och/eller dess licensgivare. Personer som har åtkomst till denna information har inte rätt att härleda rättigheter från den på något sätt. Att kopiera, sprida eller på annat sätt använda denna information och detta material är inte tillåtet utan skriftligt godkännande från Svenska Irländsk Setterklubben, förutom och enbart i enlighet med gällande lag (exempelvis rätten att citera), om inget annat anges för ett specifikt material.

Avsändaren av kommunikation till denna webbsida eller till ägarna av denna webbsida ansvarar för innehåll och information i kommunikationen, inklusive sanningshalt och korrekthet.

Svenska Irländsk Setterklubben förbehåller sig rätten att ändra denna ansvarsfriskrivning. Besökarna måste acceptera följderna av sådana ändringar. Därför måste du kontrollera den här sidan varje gång du besöker webbsidan och sätta dig in i gällande villkor som du måste följa.

­