Bilder som skickas in till hemsidan skall vara i bra upplösning, ev. beskärning och andra korrigeringar kan komma att göras. I artiklar etc. används mest liggande bilder. Bilderna skall vara utan text och impressum. Om fotografens namn skall publiceras görs det i bildtexten, INTE i bilden, skriv med det i bifogad text.

I och med att bilder/filmer skickas till SISK-setter.se intygas det att de får användas på hemsidan och facebooksidan. Inskickaren bekräftar att de har rätt till att använda bilden/filmen. SISK-setter.se intygar i sin tur att bilderna endast används på hemsidan och ev. på facebooksidan.

Bifogad text kan komma att ändras för att passa bättre, även ev. andra korrekturer kan komma att göras.
Inskickaren av text intygar att texten inte är kopierad från annan, utan tillåtelse.

­