1. Förtjänsttecken

SISKs förtjänsttecken instiftades och stadgarna godkändes på klubbens ordinarie sammanträde 1947. Två valörer finns - guld och silver – och tecknet är utfört med klubbens emblem, de två setterhuvudena i profil, inom en cirkel och med en tavla under huvudena där SISK står ingraverat.

Tavlan omges av två lagerkvistar.
I cirkeln står ingraverat "För förtjänstfullt arbete för den irländska settern".

 

1.1 SISKs förtjänsttecken i GULD

  1. Tilldelas medlem som under minst 20 år tillhört klubben, och som under denna tid helt eller delvis uppfyllt nedanstående prestationer.

    På ett framgångsrikt och för rasen värdefullt sätt uppfött irländska settrar samt framvisat dem på ett flertal utställningar och jaktprov såväl inom som utom Sverige. Har ägaren därunder själv fört sin hund på jaktprov, bör detta räkna som merit.


  2. Under sin tid som uppfödare eller ägare till irländska settrar samtidigt tjänstgjort som pris- domare på utställningar och jaktprov anordnade av Svenska Kennelklubben eller med denna associerade fågelhundklubbar.


  3. Under sin tid som uppfödare eller ägare till irländska settrar samtidigt nedlagt ett förtjänst- fullt arbete inom klubben såsom dess ordförande eller sekreterare.

Pristagare

2017 Per Henriksson
2017 Camilla Paradis
2017 Thore Sandström
2016 Jan Olov Daniels
2016 Patrik Larsson
2012 Hans Andersson
2011 Eva Björklund
2003 Arne Thorn
2001 Britt-Marie Dornell Thorn
2000 Bengt Sandin
2000 Mayvor Jonsson
1988 Sven Paradis
1980 Disponent Arne Holmesland
1977 Förskollärare Eric Paradis
1977 Lantbr. C G Nilsson
1975 Godsäg. Claes Pauli
1970 Trädgårdsmäst Ture Paulsson
1957 Köpman C. Wilson
1954 Dir. K E Frykberg
1950 Distriktsveterinär Axel Neander
1949 Kapten Bengt Engelbrecht
1948 Dr Adil Neander
1947 Doktorinna Ebba Engelbrecht

1.2 SISKs förtjänsttecken i SILVER

  1. Tilldelas medlem, som under en tid av minst 10 år tillhört klubben och som under denna tid helt eller delvis uppfyllt de för erhållande av tecknet i guld stipulerade prestationerna.

  2. Därest styrelsen anser att någon gjort sig förtjänt av förtjänsttecken utan att uppfylla stipulerad tidsfordringar äger styrelsen rätt att därest enhälligt beslut föreligger, annat bestämma.

  3. Före varje ordinarie års-sammanträde skall styrelsen besluta om årets medaljörer. Förtjänsttecknet utdelas av klubbens ordförande, eller den person, som leder årsmötesförhandlingarna.

Pristagare

2020 Henrik Petersson
2017 Niklas Sundberg
2016 Agneta Andersson
2016 Lena Larsson
2014 Jan Olov Daniels
2012 Thore Sandström
2012 Sanna Steinwall
2012 Patrick Larsson
2012 Per Henriksson
2001 Arne Thorn
2001 Hans Anderson
2000 Mona-Lisa Ahlqvist
1993 Britt-Marie Dornell- Thorn
1992 Bengt Sandin
1992 Mayvor Jonsson
1992 Sören Hammar
1990 Eva Björklund
1990 Karl H Björklund
1988 Lisbeth Andersson-Jungle
1984 Jan-Åke Jönsson
1984 Eivor Holmstedt
1980 Erik Juhlin
1978 Sven Paradis
1977 Verkm. Eric Jönsson
1968 Lantbr. C G Nilsson
1964 Folkskollärare Eric Paradis
1961 Dir. Holger Norlin
1961 Överjägmästare Joel Hofgre
1957 Fastighetsmäkl. Sten Månsson
1950 Fru Vila Bechstein
1948 Fröken Margit Rahm
1947 Trädgårdsrmäst Ture Paulsson

­