Födda valpkullar

Datum

Föräldrar

Meriter Jaktprov

Meriter Utställning

Uppfödare

Valparna födda
2023-02-11
3 hanar, 2 tikar

Grupp A
Inavelsgrad 4,5%
HD-index: 104

Irländsk röd setter

e. J
NORRLANDS GUIDENS KILL EM ALL
SE29277/2019
HD: A

 

u. J
NORRLANDS GUIDENS ELDIBAKEN
SE12661/2016
HD: B


 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

Uppfödare:
Kennel Norrlands Guidens
Niklas Sundberg
Dacke 123, 85599 Liden

Epost: niklas.sundberg.skog@sca.com

Tel: +46 (0)72-5775724
www.norrlandsguiden.net

 

Datum

Föräldrar

Meriter Jaktprov

Meriter Utställning

Uppfödare

FÖDDA

2022-11-22
2 hanar kvar


Grupp B
Inavelsgrad 0,0%
HD-index 103

Irländsk röd setter

e. J SE UCH Malstabodarna star
SE54597/2017
HD: A

 

u. J bird hunters choice roya
SE25839/2017
HD: BX


 

 

XX


 

Uppfödare:

Kennel Bird Hunters Choice
Ali Zand

Tel: +46 (0)70-9326055

Lina Oweson
Tel: +46 (0)70-9751301

> MER INFO
om Star och Roya

 

Planerade valpkullar

 

Datum

Föräldrar

Meriter Jaktprov

Meriter Utställning

Uppfödare

Valpar planerade
mitten/slutet juni 2023

Grupp B
Inavelsgrad 2,0%
HD-index: 111

STAMTAVLA

Irländsk röd setter

e. J SE UCH ARTIC LIGHT HARDY XO
SE30498/2013
HD: A

 

u. J  Bijan's lilie
SE24578/2017
HD: A


 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

Uppfödare:

Fredrik Hagadahl

Epost: hagadahl.fh@gmail.com

Tel: +46 (0)70 6899638

 

Valpar & omplaceringshundar

Valpar till salu & vuxna hundar för omplacering

Valpförmedlingspolicy

En viktig grundregel för valphänvisningen är att den bygger på objektiv information. SISKs valpförmedlare rekommenderar således inte några kullar. Generellt gäller dock att

 • HD-index för kombinationen ska vara minst 100 och visas för alla kullar där det finns tillgängligt. Observera att HD-index kan ha ändrats efter införandedatum.
 • utländskt eller importerat avelsdjur utan känd status avseende CLAD skall vara testad med intygad identitet och analysen utförd på ackrediterat laboratorium
 • maximal inavelsgrad för kullen 6,25 % baserat på fem generationer och inavelsgraden visas för alla kullar om möjligt.
 • i de fall uppfödaren avser att redovisa provsvar från PRA rcd1-test eller PRA rcd4-test på föräldradjuren måste avelsrådet ha fått provsvaren med provtagning och identitet intygad av veterinär
 • föräldradjuren skall ej vara kända anlagsbärare för andra ärftliga defekter
 • uppfödaren i övrigt också följer SKKs grundregler
 • utomnordiskt avelsdjur utan känd status avseende PRA rcd1 eller PRA rcd4, skall vara testad med intygad identitet och analysen utförd på ackrediterat laboratorium. Gäller endast Irländsk röd setter.


Kullar som inte uppfyller SISKs regler och rekommendationer annonseras och förmedlas inte, se Avelsstrategierna.
Avelsstrategi Röd Irländsk Setter -> PDF
Avelsstrategi Röd och Vit Irländsk Setter -> PDF

Rasdata Röd Irländsk Setter -> Extern länk
Rasdata Röd och Vit Irländsk Setter -> Extern länk

Undantag från reglerna kan i särskilda fall göras efter godkännande av avelsrådet samt styrelsebeslut.

Gruppering av valpkullar:

Grupp A: Minimikrav att bägge avelsdjuren är meriterade på både jaktprov och utställning. Minst ena föräldern ska ha en 1:a i öppen klass på jaktprov.
Föräldrarna har tagit pris på både jakt och utställning. Avel har skett med målsättning till att få avkommor med både jaktliga och exteriöra egenskaper. Valpköpare får själva undersöka vilka meriter föräldrarna har.

Grupp B: Minimikrav att ena föräldern är utställningsmeriterad och andra att föräldern är jaktmeriterad.
Annonspris 400 kr för icke-medlem
Samma som A men här behöver valpköparen ha eller skaffa sig information om avelsdjuren för att försäkra sig om att få en hund som motsvarar förväntningarna.

Grupp C: Inga krav på meriter.
Annonspris 800 kr för icke-medlem
Här får man en renrasig irländsk setter vars föräldrar kan sakna jaktprovs- och/eller utställningsmeriter. Avkomman kan sakna jaktlig och/eller exteriör egenskap.

Medlemmar annonserar gratis oavsett grupp.
Annonskostnad för annonser i Grupp B och Grupp C kommer att tas ut fr.o.m. 2016-07-24 för icke-medlemmar.
Kontakta avelsrådet vid eventuella frågor.

Valpannonsering går alltid genom avelsrådet. Kontakta Henrik Pettersson för annons.

Valpfoder från PROF. DOG

Till valpar och växande hundar

Högt proteininnehåll från kyckling, gris och nötkött av högsta kvalitet, som var för sig innehåller olika, viktiga och naturliga proteiner, vitaminer, mineraler och fettsyror, gynnar valpens utveckling.
  
Förutom att de olika proteinkällorna har sina egna unika fördelar, minskas risken för foderintolerans senare i valpens liv, då den redan tidigt fått vänja sig vid de olika proteintyperna. Högt innehåll av Omega 3 och 6, utvunna ur havsfisk ger en frisk hud och blank päls.
   
PROF.DOG PUPPY säkerställer att valpen inte växer för fort, och minskar därmed risken för skador i skelett och leder, samtidigt som valpen får tillräckligt med vitaminer, mineral och protein för en naturlig och sund tillväxt.

mer

Valpannonsering

Valphänvisning och annonsering i tidningen Avance och på hemsidan är kostnadsfri för medlemmar i SISK.

Information om planerad kull skall ske skriftligt till valphänvisaren (se kontaktuppgifter nedan) och skall innehålla fullständiga uppgifter om föräldrarnas meriter, hälsostatus m.m. Det är viktigt att dessa upplysningar inkommer i god tid före manusstopp för att komma med i Avance.

Valpannonsen ligger kvar på hemsidan 8 veckor efter födelsedatum. Därefter tas den bort om inte annat meddelats till valpförmedlaren.

Kontaktperson:
Henrik Pettersson
Telefon: 072 229 11 99
norrabackebo@telia.com

Hundinformation

Regler, lagar & folder

Använd gärna SKKs tjänster för mera information om individuella hundar.

Hunddata
Sök en specifik hund och se stamtavla, hälsoundersökningar, tävlingsresultat, syskon, avkommor m.m.

Avelsdata
Ger möjlighet till provparning, att se inavelsgrad samt statistik över aveldjurens användning, hälsoundersökningar m.m.

 

SKKs grundregler (pdf nedladdning)
SKKs registreringsregler (pdf nedladdning)
SKKs avelspolicy (extern länk)
Djurskyddsförorningen (extern länk)
Djurskyddslagen (extern länk)

 

Spara

Spara

Valpboken

Här kan du bläddra eller ladda ner pdf-filen "SISK valpboken" med matnyttigt innehåll för valpköparen, om irländaren från valp till vuxen hund. KLICKA PÅ BILDEN.

Innehåll

 • Vad är en irländsk setter?
 • Om SISK och FA
 • Utvecklingsperioder
 • Valpfostran
 • Vardagsskötsel
 • Veterinärens tips och checklista
 • Uppfödarens sida
 • Registreringsbevis - stamtavlan
 • Jaktträning
 • Jaktprov
 • Utställning
Foto: Janåsinga

Välkommen som medlem i SISK!

Som medlem i SISK får du bl.a.

 • tillgång till din lokalklubbs verksamhet; utbildning, träningskurser och givande samvaro med andra hundägare som har samma intresse som du själv.
 • rätt att delta i officiella jaktprov och utställningar som arrangeras över hela landet.
 • tidskriften Avance, utkommer tre gånger om året, två tidningar och en innehållsrik årsbok med bl.a. rapporter från andra länder, återblick över vad som hänt raserna under året, stambok med alla hundars resultat från officiella jaktprov och utställningar samt alla jaktprovskritiker under året.
 • kostnadsfri rådgivning i avelsfrågor och tillgång till Avelsrådets rasdata.
 • en kontaktperson som hjälper dig tillrätta och svarar på dina frågor och funderingar.
mer

Avelsrådet

Avelsrådet skall verka för att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar.

Nyckelordet för att uppnå den målsättningen är information - .....

mer

Uppfödare

Att stå med i uppfödarregistret på hemsidan är kostnadsfritt för medlemmar i SISK.
Skicka in uppgifter om ras/raser, kennelnamn, innehavare, ort, telefonnummer, e-post-adress etc.

Gå till uppfödarsidan...

Mer

Valpar

En viktig grundregel för valphänvisningen är att den bygger på objektiv information.

SISKs valpförmedlare rekommenderar således inte några kullar. Generellt gäller dock att: ...

Mer
­