Svenska Irländsk Setterklubben

SISK är den officiella specialklubben för Irländsk setter, grundades 1910 och är ansluten till Svenska Kennelklubben. Klubben har ansvar för två raser: Irländsk röd setter och Irländsk röd och vit setter.

Läs mer..

Senaste nytt

Prova-på Erbjudande

Vinn en morkullejakt i Danmark!

Beställ en valfri säck PROF.DOG foder, fritt levererad, till ett mycket förmånligt pris.
(Beställ via: jonas@beastfoder.se. Ange rasklubb och medlemmsnummer )
Prova fodret – vill du fortsätta med PROF.DOG rabatterar vi dig provsäcken med 100% när du gör din första beställning med medlemsrabatt. (Se din klubbs hemsida för villkor – rabatter mm)
Bland de som beställer en provsäck, drar vi en vinnare av två dagars exklusiv morkullejakt över
egen hund i Danmark hösten 2018.  (Helpension ingår för både vinnare och hundar)

PROF.DOG Grain Free 12 kg. 450:-   PROF.DOG Performance 12 kg. 395:-
PROF.DOG Adult 12 kr. 370:-   PROF.DOG Arctic 12 kg. 465:-
PROF.DOG Puppy 12kg. 390:-   PROF.DOG Bone & Joint 12 kg. 450:-
PROF.DOG Lamb & Rice 12 kg. 470:-   PROF.DOG Light 12 kg. 370:-

Erbjudandet gäller max 1 säck per medlem vid ett tillfälle t.om. 31 mars 2018.
Vinnaren av morkullejakten kunngörs vid årsmöteshelgen den 12 maj 2018.

Erbjudande gäller endast medlemmarna i:
Svenska Pointerklubben
Svenska Setterklubben för Engelsk Setter
Svenska Irländsk Setterklubben

SISK-fonden

Information om 1:a SISK-fonden
Fonden instiftades den 30 april 1989 och syftet var att främja den irländska settern som jakthund. Enligt stadgarna (fritt återgivet) kan det ske som extraordinära årspremier vid klubbens officiella jaktprov och utställningar, samt till uppfödare och dressörer som uppnått utmärkande resultat, men Fonden kan även medverka vid avelsmässiga projekt som import eller inköp av hundar eller sperma.
Fondens medel kan inte användas för sedvanliga inköp eller löpande utgifter i klubben.

mer
0%
Gåvor
0%
Medlemsavgifter
0%
Event
Foto: Janåsinga

Välkommen som medlem i SISK!

Som medlem i SISK får du bl.a.

  • tillgång till din lokalklubbs verksamhet; utbildning, träningskurser och givande samvaro med andra hundägare som har samma intresse som du själv.
  • rätt att delta i officiella jaktprov och utställningar som arrangeras över hela landet.
  • tidskriften Avance, utkommer tre gånger om året, två tidningar och en innehållsrik årsbok med bl.a. rapporter från andra länder, återblick över vad som hänt raserna under året, stambok med alla hundars resultat från officiella jaktprov och utställningar samt alla jaktprovskritiker under året.
  • kostnadsfri rådgivning i avelsfrågor och tillgång till Avelsrådets rasdata.
  • en kontaktperson som hjälper dig tillrätta och svarar på dina frågor och funderingar.
mer

Avelsrådet

Avelsrådet skall verka för att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar.

Nyckelordet för att uppnå den målsättningen är information - .....

mer

Uppfödare

Att stå med i uppfödarregistret på hemsidan är kostnadsfritt för medlemmar i SISK.
Skicka in uppgifter om ras/raser, kennelnamn, innehavare, ort, telefonnummer, e-post-adress etc.

Gå till uppfödarsidan...

Mer

Valpar

En viktig grundregel för valphänvisningen är att den bygger på objektiv information.

SISKs valpförmedlare rekommenderar således inte några kullar. Generellt gäller dock att: ...

 

Mer
­