Svenska Irländsk Setterklubben

SISK är den officiella specialklubben för Irländsk setter, grundades 1910 och är ansluten till Svenska Kennelklubben. Klubben har ansvar för två raser: Irländsk röd setter och Irländsk röd och vit setter.

Läs mer..

Enkät för Avelsrådet

SISK´S avelsråd behöver din hjälp.
Besvara frågorna i enkäten innan 5 mars 2023. Tack.
Button

SENASTE NYTT

SISK på facebook

SISK-fonden

Information om 1:a SISK-fonden
Fonden instiftades den 30 april 1989 och syftet var att främja den irländska settern som jakthund. Enligt stadgarna (fritt återgivet) kan det ske som extraordinära årspremier vid klubbens officiella jaktprov och utställningar, samt till uppfödare och dressörer som uppnått utmärkande resultat, men Fonden kan även medverka vid avelsmässiga projekt som import eller inköp av hundar eller sperma.
Fondens medel kan inte användas för sedvanliga inköp eller löpande utgifter i klubben.

mer
Foto: Janåsinga

Välkommen som medlem i SISK!

Som medlem i SISK får du bl.a.

  • tillgång till din lokalklubbs verksamhet; utbildning, träningskurser och givande samvaro med andra hundägare som har samma intresse som du själv.
  • rätt att delta i officiella jaktprov och utställningar som arrangeras över hela landet.
  • tidskriften Avance, utkommer tre gånger om året, två tidningar och en innehållsrik årsbok med bl.a. rapporter från andra länder, återblick över vad som hänt raserna under året, stambok med alla hundars resultat från officiella jaktprov och utställningar samt alla jaktprovskritiker under året.
  • kostnadsfri rådgivning i avelsfrågor och tillgång till Avelsrådets rasdata.
  • en kontaktperson som hjälper dig tillrätta och svarar på dina frågor och funderingar.
mer

Avelsrådet

Avelsrådet skall verka för att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar.

Nyckelordet för att uppnå den målsättningen är information - .....

mer

Uppfödare

Att stå med i uppfödarregistret på hemsidan är kostnadsfritt för medlemmar i SISK.
Skicka in uppgifter om ras/raser, kennelnamn, innehavare, ort, telefonnummer, e-post-adress etc.

Gå till uppfödarsidan...

Mer

Valpar

En viktig grundregel för valphänvisningen är att den bygger på objektiv information.

SISKs valpförmedlare rekommenderar således inte några kullar. Generellt gäller dock att: ...

 

Mer
­